Ο κηδεμόνας SWASH (Standing, walking and sitting hip orthosis) είναι σχεδιασμένος για παιδιά τα οποία η προσαγωγή και η έσω στρόφη του ισχίου εμποδίζει την λειτουργική ικανότητα ή δημιουργεί μετακίνηση της κεφαλής του μηριαίου οστού. Η πλειοψηφία αυτών των παιδιών πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, η οποία μπορεί να είναι σπαστική ή δυστονική.
Αυξάνει την απαγωγή και τεντώνει τους προσαγωγείς μυς βελτιώνοντας την ευθυγράμμιση του ισχίου.
Εμποδίζει την υπερβολική προσαγωγή κατά την διάρκεια βάδισης, στάσης και καθίσματος.
Βελτιώνει την καθιστή και όρθια θέση.
Σταθεροποιεί την άρθρωση του ισχίου.