Οι ακρωτηριασμοί άνω άκρων κυρίως οφείλονται σε ατυχήματα, γενετικές ανωμαλίες, και κακοήθης όγκους. Το Ελληνικό Ορθοπεδικό
Εργαστήριο κατασκευάζει προθέσεις προσαρμοσμένες σε όλους τους τύπους ακρωτηριασμών.

Αυτές περιλαμβάνουν:
• Απεξάρθρωση ώμου
• Ακρωτηριασμός βραχιόνιου
• Ακρωτηριασμός αντιβραχιόνιου
• Ακρωτηριασμός άκρα χειρός

Οι προθέσεις άνω άκρων χωρίζονται σε κοσμητικές, μηχανικές, μυοηλεκτρικές και υβριδικές.

Οι κοσμητικές προθέσεις κατασκευάζονται από ακρυλική ρητίνη εξωτερικά με εσωτερική θήκη
σιλικόνης. Η ανάρτηση επιτυγχάνεται μέσω ειδικού μηχανισμού συγκράτησης πύρου ή πίεσης των άνω κονδύλων του αγκώνος στην
περίπτωση ακρωτηριασμού του αντιβραχιόνιου, ενώ στις περιπτώσεις βραχιόνιου μέσω ιμάντων γύρω από την πλάτη του ασθενούς.

Στις περιπτώσεις ακρωτηριασμού άκρα χειρός προτιμώνται προσθετικές κατασκευές σιλικόνης διασφαλίζοντας την απόλυτη ομοιότητα με το
υγιές μέλος.

Μυοηλεκτρικές Προθέσεις

Οι μυοηλεκτρικές προθέσεις κατασκευάζονται κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος.

Προκειμένου να εφαρμοστεί μία μυοηλεκτρική
πρόθεση γίνεται Myotest με την εφαρμογή ηλεκτοδίων τα οποία είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα σημεία πάνω στο κολόβωμα. Αυτά με την σειρά τους μετρούν το ηλεκτρικό δυναμικό κατά την σύσπαση των μυών και ανοίγουν ή κλείνουν την ηλεκτρονική παλάμη.

Υπάρχει επίσης και δυνατότητα ειδίκου μηχανισμού περιστροφής παλάμης.

Στις περιπτώσεις ακρωτηριασμού του βραχίονιου υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής της ηλεκτρονικής άρθρωσης αγκώνος Boston Elbow η οποία προσφέρει πολλές επιλογές ως προς τον έλενχο αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του.

Διαθέσιμοι τύποι αντιβραχιόνιου ειναι: Otto Bock DMC, Otto bock Sensor Hand, RSL Stepper MK ΙΙ, Transcarpal Hand.