Ο σταθερός AFO κατασκευάζεται απο θερμοπλαστικό υλικό κατόπιν λήψης γύψινου προπλάσματος. Είναι απο τους πιο συνήθες κνημοποδικούς κηδεμόνες και τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι οτι εμποδίζει την ραχιαία κάμψη και την πελματιαία έκταση καθώς τον πρηνισμό ή τον υπτιασμό της υπαστραγαλικής και εγκάρσιας διάρθρωσης. Μπορεί να κατασκευαστεί με σκοπό να συγκρατεί την ποδοκνημική στις 90 ,ή σε μια προκαθορισμένη γωνία πελματιαίας έκτασης ή ραχιαίας κάμψης ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Πλεονεκτήματα:
Παρέχει μια σταθερή μορφή βάδισης (αύξηση ταχύτητας και μήκος βήματος).
Εμποδίζει την ραχιαία κάμψη σε περίπτωση αδυναμίας ή την πελματιαία έκταση σε περίπτωση σπαστικότητας.
Παρέχει στήριξη και διόρθωση του υπτιασμού ή του πρηνισμού.
Εμποδίζει την τάση της βάδισης στα δάχτυλα των ποδιών.
Επηρεάζει τις αρθρώσεις του γόνατος και του ισχίου ανάλογα με την κλίση που θα κατασκευαστεί.
Μειώνει την τονικότητα καθώς το πόδι ηρεμεί μέσα στο νάρθηκα.

Ενδείξεις:
Ήπια εως έντονη σπαστικότητα.
Μετεγχειριτικές εφαρμογές.
Όπου απαιτείται μέγιστη σταθερότητα και ακινητοποιήση της ποδοκνημικής, της υπαστραγαλικής και της εγκάρσιας διάρθρωσης κατα την διάρκεια της φάσης στήριξης και αιώρησης.
Υπερέκταση γόνατος στη φάση στήριξης.
Άκαμπτη ιπποποδία, βάδιση στις μύτες των ποδιών.
Λύγισμα και κάμψη στα γόνατα (crouching gait).

Αντενδείξεις:
Περιορισμός ραχιαίας κάμψης.