Το UCBL είναι ένας ολικός επαφής θερμοπλαστικός κηδεμόνας ο οποίος χρησιμοποιείται για να διορθώσει μια εύκαμπτη παραμόρφωση του άκρου ποδιού, η οποία τις περισσότερες περιπτώσεις είναι βλαισοπλατυποδία (flexible flat foot).

Η διαφορά με άλλα ορθωτικά πέλματα είναι ότι φθάνει μέχρι τοκάτω μέρος των σφυρών (εμπεριέχει όλη την πτέρνα), καλύπτει το σφηνοειδές οστό για μέγιστο έλεγχο του πρόσθιου και οπίσθιου ποδιού.

Πλεονεκτήματα:
Μπορεί να ελέγξει τον υπτιασμό/πρηνισμό του οπίσθιου ποδιού και να εξουδετερώσει παραμορφώσεις του πρόσθιου ποδιού.
Δεν φαίνεται όταν φοριέται στο παπούτσι.
Ευθυγράμμιση του άκρου ποδιού.
Μείωση πόνου λόγω ανακατανομής πιέσεων καιδυνάμεων.

Ενδείξεις:
Διορθώσιμος υπτιασμός ή πρηνισμός.
Πτώση πελματιαίου αρτηριακού τόξου.
Πτώση στη θέση του πρηνισμού στη φάση στήριξης.
Βλαισοποδία, κοιλοποδία
Βλαισογωνια, ραιβογωνία

Αντενδείξεις:
Έλλειψη αίσθησης
Υπερβολική αυξομείωση οιδήματος.