Το PLS (Posterior Leaf Spring) κατασκευάζεται απο θερμοπλαστικό υλικό κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος. Το PLS είναι ένας σταθερός κνημοποδικός κηδεμόνας ο οποίος στενέυει στη περιοχή του αχίλλειου τένοντα και φαρδαίνει πάλι για να αγκαλιάσει τη φτέρνα φτάνοντας μέχρι τα δάχτυλα του ποδιού. Η ελαστικότητα του κηδεμόνα εξαρτάται απο το πάχος και τα χαρακτηριστικά του θερμοπλαστικού καθώς απο την ακτίνα καμπυλότητας του.

Πλεονεκτήματα:
Ελέγχει την ιπποποδία κατα την διάρκεια αιώρησης.
Ενισχύει την ραχιαία κάμψη και εμποδίζει την πελματιαία έκταση.
Επιτρέπει την προώθηση της κνήμης κατα τη διάρκεια στήριξης.

Ενδείξεις:
Παθητική ραχιαία κάμψη τουλάχιστον 10 μοιρών.
Αδυναμία ή απώλεια των πρόσθιων κνημιαίων μυών.
Φυσιολογικοί οπίσθιοι κνημιαίοι μυς.
Εύκαμπτη ιπποποδία.
Ήπια σπαστικότητα.
Χρήση μετά το Botox.

Αντενδείξεις:
Άκαμπτη ιπποποδία.
Έντονη σπαστικότητα.
Μή έλεγχος της άρθρωσης του γόνατους ή του ισχίου.
Υπερβολικός υπτιασμός ή πρηνισμός