Οι ακρωτηριασμοί στην περιοχή της κνήμης οφείλονται κυρίως στην περιφερική αγγειακή νόσο, στον διαβήτη, καρκίνο, ατύχημα, λοιμώξεις αλλά και γενετικη ανωμαλία.

Η κατασκευή μίας κνημιαίας πρόθεσης απαιτεί γνώσεις εμβιομηχανικής και ανατομίας.

Ο σχεδιασμός θήκης κνημιαίου κολοβώματος θα πρέπει να φορτίζει περιοχές οι οποίες είναι ανεκτικές στις πιέσεις (pressure tolerant areas) αλλά και να αποτρέπει ευαίσθητα σημεία πιέσεως (pressure sensitive areas).

Η θήκη κατασκευάζεται από ελαφρύ ρητινούχο κέλυφος με ενίσχυση ανθρακονημάτων και μαλακή εσωτερική θήκη σιλικόνης ή πολυφόρμ.

Η ανάρτηση επιγχάνεται με ένα ειδικό μηχανισμό πύρου ασφάλισης.

Τέλος το τεχνητό μέλος ολοκληρώνεται με τη προσαρμογή του κνημιαίου σωλήνα από τιτάνιο, το προσθετικό πέλμα το οποίο επιλέγεται ανάλογα με την δραστηριότητα του ασθενή και τέλος την αφρώδη επικάλυψη βάση του σχήματος του υγιούς κάτω άκρους η οποία παρέχει την αίσθηση φυσικού μέλους.

Κατηγορίες πελμάτων: