Οι μηροκνημοποδικοί κηδεμόνες κατασκευάζονται κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος απο θερμοπλαστικό υλικό με εσωτερική μαλακή επένδυση. Σκοπός τους είναι να βελτιώσουν τον έλεγχο και την σταθερότητα του γόνατος και της ποδοκνημικής άρθρωσης. Διαθέσιμες αρθρώσεις γόνατος είναι: οι ελεύθερες, οι αρθρωσεις με ασφάλεια, οι αρθρώσεις με ατέρμονα κοχλία, οι πολυκεντρικές και οι αρθρώσεις με οπίσθιο κέντρο περιστροφής. Στην περιοχή της ποδοκνημικής μπορεί να χρησιμοποιηθούν αρθρώσεις ή να είναι σταθεροί.

Πλεονεκτήματα:
Στηρίζει το κάτω άκρο κατα τη διάρκεια φόρτισης και βάδισης.
Στηρίζει την άρθρωση της ποδοκνημικής και το άκρο πόδι ενώ ελέγχει την γωνία και την κίνηση στο γόνατο.
Ελέγχει την υπερέκταση στο γόνατο και εμποδίζει την εξέλιξη της παραμόρφωσης.
Ελέγχει ραιβά ή βλαισά γόνατα και εμποδίζει την εξέλιξη παραμόρφωσης.
Αποτρέπει την πτώση και επιπλέον τραυματισμούς.

Ενδείξεις:
Αδυναμία έκτασης στο γόνατο και τα συνέπεια αδυναμία ελέγχου κατα τη διάρκεια βάδισης.
Ραιβά ή βλαισά γόνατα Υπερέκταση γόνατος.
Άτονη παράλυση του κάτω άκρου.
Ανικανότητα φόρτισης του κάτω άκρου λόγω τραυματισμού ή ασθένειας.

Αντενδείξεις:
Μή έλεγχος της άρθρωσης του ισχίου.