Μυοηλεκτρικά
Οι μυοηλεκτρικές προθέσεις κατασκευάζονται κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος. Προκειμένου να εφαρμοστεί μία μυοηλεκτρική πρόθεση γίνεται Myotest με την εφαρμογή ηλεκτροδίων τα οποία είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα σημεία πάνω στο κολόβωμα. Αυτά με την σειρά τους μετρούν το ηλεκτρικό δυναμικό κατά την σύσπαση των μυών και ανοίγουν ή κλείνουν την ηλεκτρονική παλάμη. Υπάρχει επίσης και δυνατότητα ειδικού μηχανισμού περιστροφής παλάμης. Στις περιπτώσεις ακρωτηριασμού του βραχιόνιου υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής της ηλεκτρονικής άρθρωσης αγκώνος Boston Elbow η οποία προσφέρει πολλές επιλογές ως προς τον έλεγχο αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του.

Διαθέσιμοι τύποι αντιβραχιόνιου είναι:
Otto Bock
DMC
Otto bock Sensor Hand
RSL Stepper MK ΙΙ
Transcarpal Hand