Οι μηροκνημοποδικοί κηδεμόνες ανακουφίζουν την άρθρωση του γόνατος και της ποδοκνημικής άρθρωσης, βελτιώνουν τον έλεγχο και την σταθερότητα ολόκληρου του κάτου άκρου και κυρίως στην περιοχή γύρω από το γόνατο.

Βασική προυπόθεση χρήσεως του μηροκνημοποδικού κηδέμονα είναι να υπάρχει κάποιος έλενχος της άρθρωσης του ισχίου.

Κατασκευάζονται κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος από ελαφρύ θερμοπλαστικό υλικό με εσωτερική επένδυση plastazote.

Διαθέσιμες αρθρώσεις γόνατος είναι οι εξής:
• Ελεύθερη άρθρωση
• Πολυκεντρική άρθρωση
• Άρθρωση με ατέρμονα κοχλία
• Άρθρωση με οπίσθιο κέντρο περιστροφής
• Άρθρωση με ασφάλεια