Οι κνημοποδικί κηδεμόνες βελτιώνουν την σταθερότητα του άκρου ποδός και της πολυσύνθετης ποδοκνημικής άρθρωσης ,ανακουφίζει την ποδοκνημική άρθρωση, βελτιώνει τον μυικό και νευρικό έλεγχο τουάκρου ποδός, της ποδοκνημικής και της άρθρωσης του γόνατος.
Κατασκεύαζονται κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος, από ελαφρύ θερμαπλαστίκο υλικό με εσωτερική επένδυση plastazote.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι κνημοποδικών κηδεμόνων, οι αρθρωτοί και οι σταθεροί.

Ενδείξεις για σταθερούς κνημοποδικούς είναι πόνος στην ποδοκνημική άρθρωση λόγω οστεοαρθρίτιδας ή ρευματοειδής αρθρίτιδας, υπερτονία, μειωμένος έλεγχος όπως στην σπαστικότητα ή συνδιασμός αδυναμίας ραχιαίας- πελματιαίας κάμψης.
Ενδειξείς για αρθρωτούς κηδεμόνες είναι περιορισμένη μεσοπλάγια δυσμορφία της ποδοκνήμικης άρθρωσης, διαθέσιμη παχιαία ή και πελματιαία κάμψη, περιορισμένος βαθμός σπαστικότητας.

Βασικοί τύποι αρθρώσεων είναι:

• Ελεύθερες
• Με ελατήριο ανήψωσης
• Περιορισμένου εύρους κίνησης