Ο πελματογράφος είναι μία διαγνωστική ιατρική συσκευή που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή ραδιενέργεια.

Αποτελείται από χιλιάδες αισθητήρες περίπου 4000, οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τη βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές απεικονίσεις που καθιστούν αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων.

Η καταγραφή των πελματιαίων πιέσεων, η ισορροπία, η σύγκριση μεταξύ του κάθε πέλματος, η επιφάνεια στήριξης, η θέση της πτέρνας, η φόρτιση της καμάρας καθώς και οι αποκλίσεις των διαφόρων γωνιών σε δισδιάστατη ή τρισδιάστατη απεικόνιση τόσο κατά την στάση όσο και κατά την βάδιση είναι πολύ σημαντικές για την διάγνωση και την αποκατάσταση του υπάρχοντος προβλήματος.

Το πελματογράφημα επιπλέον περιλαμβάνει την κινηματική ανάλυση του βηματισμού, τη σύγκριση του, την κατηγοριοποίησή του, το μέσο όρο πιέσεων, το χρόνο παραμονής των πιέσεων, κλπ.