Η ορθή χρήση ενός κηδεμόνα σπονδυλικής στήλης χρήζει της αντίληψης παθολογίας και παθοφυσιολογίας μίας ασθένειας, και την επακριβή εκτίμηση των αποτελεσμάτων της όρθωσης, θετικών και αρνητικών.
Η στήριξη της σπονδυλικής στήλης μέσω ενός κηδεμόνα κάνει χρήση τριών βασικών στόχων:
  1. Ευθυγραμμίζει της σπονδυλική στήλη
  2. Στηρίζει τον κορμό του σώματος
  3. Ελέγχει/περιορίζει το εύρος κίνησης της σπονδυλικής στήλης
Το Ελληνικό Ορθοπεδικό Εργαστήριο κατασκευάζει ορθώσεις κατόπιν λήψης γύψινου προπλάσματος για σκολίωση/ κύφωση και συγκρατικούς καταγμάτων από ελαφριά θερμοπλαστικά υλικά και μαλακή επένδυση.